June 25,2017 | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

TEBNA News Agency

اخبار ویژه

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت:

انجمن های پزشکی مطیع تعرفه های تعیین شده باشند/تفکرات جامعه پزشکی فقط مسائل مالی نیست

  نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعیین میزان تعرفه باید متناسب با شرایط روز باشد و بهترین شاخص شرایط روز تعیین آن بر اساس تو...

اخبار برگزیده